Chính sách thương mại GỖ ĐẠI HÙNG

Chính sách thương mại

Bên B được hưởng chính sách thương mại do Bên A quyết định theo từng thời điểm. Các quyết định này sẽ được Bên A thông báo bằng văn bản cho Bên B (nếu có). 

Bên A có thể thay đổi chính sách thương mại nhưng phải thông báo cho Bên B bằng văn bản trước 07 ngày.  

Trụ Sở Chính TP.Hồ Chí Minh

Chi nhánh Đăk Lăk

Chi nhánh Huế

Chi Nhánh Bình Dương

Chi Nhánh Sài Gòn

Top
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X
0913107498